Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

8th Tsakonian Conference


8th Tsakonian Conference

Ημερομηνία: 9.9.2016
Τόπος: Prastos
Το Αρχείο της Τσακωνιάς, συνεχίζοντας την προσπάθεια που έχει αρχίσει για την συλλογή, διάσωση, μελέτη και δημοσίευση του Ιστορικού, αρχαιολογικού, γλωσσολογικού, λαογραφικού και λοιπού θησαυρού των Τσακώνων αποφάσισε την πραγματοποίηση, στις 9-10-11 Σεπτεμβρίου 2016 του Η΄ Τσακώνικου Συνέδριου στην Φάμπρικα Πολιτισμού στο Λεωνίδιο. Η συνεδρία στις 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στον Πραστό συμβάλλοντας στην προσπάθεια ανάδειξης όλης της Τσακωνιάς.
Καλούνται, όσοι επιστήμονες ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο συνέδριο ως εισηγητές να το δηλώσουν με επιστολή του στο e-mail info@tsakonianarchives.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 τον τίτλο της εργασίας του και σύντομη περίληψή της (μέχρι 500 λέξεις) και 5–10 λέξεις-κλειδιά, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα που θα παραδοθεί με τα άλλα απαραίτητα εφόδια στους συνέδρους κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 θα λάβετε ενημέρωση ότι η ανακοίνωσή σας έγινε δεικτή.
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου οι εισηγητές πρέπει να παρουσιάσουν εισηγήσεις με θέματα που να αναφέρονται στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Αρχιτεκτονικής της Τσακωνιάς αυτής που δηλαδή στην αρχαιότητα καλυπτόταν κάτω από τις περιοχές Βρασιές/Πρασιές, Ανθήνη, Ορειοί, Γλυππία, Σελινούς, Πολίχνα και Μαριός.
Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι διάρκειας μέχρι 15 λεπτών, ενώ η γραπτή μορφή της εργασίας, η οποία θα δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου και στο WEB Site του Αρχείου της Τσακωνιάς – http://www.tsakonianarchives.gr – μπορεί να έχει όση έκταση θεωρεί ο εισηγητής απαραίτητη για την επιστημονική κάλυψη του θέματος. Οι εργασίες θα παραδοθούν στο Αρχείο της Τσακωνιάς προς δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή doc είτε ppt ενώ αν κρίνει ο ερευνητής απαραίτητη για την πλήρη κάλυψη του θέματος παρουσίασης video είτε φωτογραφιών τότε αυτά θα παραδοθούν σε μορφή avi και jpg αντίστοιχα.
Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα.
Όσοι λάβουν μέρος ως εισηγητές, θεωρούνται φιλοξενούμενοι του Αρχείου της Τσακωνιάς, το οποίο θα καλύψει τα έξοδα παραμονής και ημιδιατροφής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεται στα τηλέφωνα (+30)2757360210 Εμμανουήλ Ρεντούλης, (+30)6934308842 Μηλιώ Κουνιά και στο e-mailinfo@tsakonianarchives.gr

The Tsakonian Archives, continuing the effort, which has already begun for the collection, preservation, study and publication of the history, archeology, linguistics, folklore and other treasure of the Tsakonian people, was decided to carry out the 8th Conference on the 9th – 11th of September 2016 at “Fabrica Culture” Conference and Cultural Center in Leonidio.
On September 11th 2016 the meeting will be held in Prastos, in order to contribute to the emergence of Tsakonia.
The scholars who are interested in participating in the conference are invited as speakers. They should declare their interest and send the report title, an abstract up to 500 words and 5–10 key-words to the e-mail: info@tsakonianarchives.gr before June 15th 2016 in order to be included in the program that will be delivered with all the other basic supplies to the participants at the start of the conference.
Before June 30th 2016 confirmation of submission will be sent to all participants.
The subject areas of the Conference are History, Archaeology, Linguistics, Folklore and Architecture of Tsakonia which in ancient times included Vrasies – Prasies, Anthini, Orioi, Glyppia, Selinous, Polihni and Marios.
Presentations should last for 15 minutes while the written project, which will be published in the Proceedings of the Conference and the WEB Site of the Tsakonian Archives (http://www.tsakonianarchives.gr) may have the extent that the author considers necessary for the sufficient coverage of the subject. The paper will be published on the platform of the Tsakonian Archive in electronic form (doc or ppt). If the investigator considers necessary to cover the project with a full video presentation or photos, these will be handed in avi and jpg formats respectively.
The languages of the Conference are Greek, English and Russian.
All speakers are considered guests of the Tsakonian Archives, which will cover accommodation expenses and half board.
For any further information, please contact to Mr. Emmanuel Rentoulis (t. 2757360210) or to Mrs. Milio Kounia (t. 6934308842) and in e-mail: info@tsakonianarchives.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου