Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

Δραστηριότητες της ΓΔ Μετάφρασης στην Ελλάδα


Η ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας ανακοινώθηκε σε Ημερίδα Εργασίας που οργάνωσαν το Γραφείο Αθηνών και το Γραφείο Λευκωσίας στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Δίκτυο και τις διαδικασίες συμμετοχής υπάρχουν στην ειδική σελίδα για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας . Εκεί αναρτώνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Δικτύου και των συνεδριάσεων της Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και πληροφορίες για σχετικές εκδηλώσεις.
Επόμενες εκδηλώσεις του Γραφείου Αθηνών
12 Νοεμβρίου 2016 : Συνέδριο «Γλωσσικά επαγγέλματα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά». Το Συνέδριο θα γίνει στο αμφιθέατρο AULA της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διοργανώνεται από τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται διαδικτυακή προεγγραφή.
2 Δεκεμβρίου 2016: Ημερίδα Εργασίας «Οπτικοακουστική μετάφραση και πρόσβαση ατόμων με αναπηρία». Η Ημερίδα Εργασίας διοργανώνεται στην Κέρκυρα από το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το πρώτο μέρος της Ημερίδας Εργασίας θα διεξαχθεί κατά μεγάλο μέρος στα Αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν μόνον κατόπιν προσκλήσεως. Προσωρινό πρόγραμμα (ΑγγλικάΕλληνικά)
Περισσότερες πληροφορίες DGT-ATHENS@ec.europa.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου